Poslodavci nezadovoljni kvalitetom kandidata na tržištu rada

Sa ciljem da se na domaćem tržištu rada utvrdi zadovoljstvo poslodavaca u vezi sa kvalitetom kandidata, sprovedeno je istraživanje na nivou cele Srbije u kom je učestvovalo 317 kompanija.

Strukturu kompanija u istraživanju čini 20% iz IT sektora i 80% iz ne IT sektora. Više od polovine njih je u rangu manjih kompanija (do 100 zaposlenih), dok trećina spada u srednja i veća preduzeća sa do 1000 zaposlenih, a 10% u kompanije sa preko 1000 zaposlenih.

Istraživanje pokazuje da je skoro polovina prijava manje kompetentna nego što je sam oglas zahtevao, dok samo 13% kandidata ispunjava zahteve koje je poslodavac naveo u konkursu za posao.

IT sektoru nezadovoljstvo je još izraženije. Poslodavci naglašavaju da se na oglase pretežno javljaju kandidati sa nižim senioritetom nego što je to traženo (48%), dok problem postoji i u tome što se u velikoj meri na konkurse javljaju osobe koje uopšte nisu stručne, a čine čak trećinu od ukupnog broja konkurisanja. Samo 5% kompanija dobija prijave sa traženim kvalifikacijama i senioritetom. Iako je očekivano da se kandidati koji su konkurisali na oglas odazovu pozivu na intervju, situacija na tržištu po podacima iz istraživanja pokazuje da su iskustva po tom pitanju različita i podeljena. Skoro polovina ispitanih poslodavaca navodi da se na razgovoru za posao pojavljuju svi pozvani kandidati.