Poslodavci još danas biraju kandidate za program „Moja prva plata“

Programom Moja prva plata se mladima bez radnog iskustva omogućava da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavaca, steknu znanja i veštine za rad i tako povećaju mogućnosti za zapošljavanje. Rok do kog poslodavci koji učestvuju u programu Moja prva plata mogu da izaberu prijavljene kandidate, a što predviđa treća faza tog programa, ističe danas.

Predviđeno je da se u četvrtoj fazi potpisuju trojni ugovori između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata, a sprovođenje programa počinje u roku od 15 dana od formiranja konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima.