Poslanici danas odlučivali o 10 tačaka dnevnog reda

Na današnjoj 19. sednici Skupštine grada odbornici su odlučivali o 10 tačaka dnevnog reda. Usvojen je Lokalni akcioni plan i stvoren je pravni okvir za za formiranje Saveta za međunacionalne odnose koji će Subotica dobiti nakon gotovo 15 godina.

Među tačkama o kojima se vodila duža rasprava bilo je donošenje Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za ovu godinu. Predstavnici Pokreta građanske Subotice smatraju da bi razvoj turizma na Paliću doprineo stvaranju novih radnih mesta i postavljaju pitanje kada će biti završen Aqua park na Paliću koji bi otvorio nova radna mesta.

Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada za ovu godinu u prioritet stavlja podsticanje zapošljavanja i uključivanja teže zapošljivih lica na tržište rada i podršku regionalnoj i lokalnoj politici zapošljavanja kao i unapređenje kvaliteta radne snage i ulaganje u ljudski kapital, budući da je analizom utvrđeno da najveći broj nezaposlenih lica, oko 4000 čine nekvalifikovani radnici i lica starija od 50 godina.

Predsednik Skupštine grada, Balint Pastor rekao je da izgrdnja Aqua parka na Paliću predstavlja projekat od državnog značaja i da grad ne može sam da ga finansira.

Odbornici su danas usvojili i pravni okvir za formiranje Saveta za međunacionalne odnose koji će biti formiran na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi i Statuta Grada Subotice. Osim toga, doneto je nekoliko rešenja o izmenama i dopunama statuta i programa poslovanja nekoliko javnih i javno-komunalnih preduzeća, a usvojen je i Program korišćenja sredstava Budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine za ovu godinu. Aleksandar Toković ponovo je imenovan za direktora ustanove kulture Art bioskop “Aleksandar Lifka”.