Poskupele pojedine zdravstvene usluge

Izmenjenim pravilnikom o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite određene su nove cene za više od 60 usluga.

Kako piše Nova ekonomija, pojedinim uslugama cena je i duplirana, a mnogima je cena uvećana za 30-50 odsto. Zakon o zdravstvenom osiguranju predviđa da zdravstveni osiguranici u Srbiji određene usluge dobijaju na teret obaveznog osiguranja, dok za pojedine usluge moraju da nadoknade razliku od 35, 20 ili pet odsto ili da plate fiksnu participaciju. Određene grupe su oslobođene plaćanja participacije, kao što su ratni vojni invalidi, dobrovoljni davaoci krvi, davaoci organa, deca i deo starijih građana.