Poseta predstavnika SANU-a Subotici

 

U Plavoj sali Gradske kuće održan je sastanak između predstavnika SANU ogranka u Novom Sadu i predstavnika visokoškolskih obrazovnih institucija iz Subotice. Inicijator sastanka bio je dr Josip Lepeš, dekan Učiteljskog fakulteta u Subotici, a tema sastanka bila je saradnja SANU-a u Novom Sadu sa najznačajnijim obrazovnim institucijama u Subotici.

Dr Josip Lepeš navodi da, se u okviru Univerziteta u Novom Sadu, u Subotici nalaze tri fakulteta i dve visoke škole strukovnih studija, te da Subotica ima veliki obrazovni i naučni potencijal, pa je neophodno da predstavnici SANU-a budu upućeni u dešavanja.

Iz SANU-a poručuju da Subotica ima veliki potencijal koji nije u dovoljnoj meri iskazan kroz pokrajinske i državne institucije. Predstavnici SANU-a u NS, ponudili su svoje resurse, te navode da je neophodno proširiti saradnju sa Suboticom, ne samo u nauci, već i u umetnosti i kulturi.

Na sastanku se razgovaralo i o problemima sa kojima se suočavaju visokoškolske obrazovne institucije, te njihovi kadrovi, ali i o novostima i značajnim stvarima u oblasti kulture.