Pored SOS telefona, sada i čet

Iz Društva SOS telefon koji pruža psihosocijalnu pomoć sugrađanima poručuju da su imali povećan broj obraćana jer su ove godine uveli novinu tj. dodatnu uslugu SOS čet-a. Za pomoć se najčeće javljaju građani srednjih godina.

Građani sa kojima smo razgovarali upoznati su da u našem gradu postoji broj telefona za pružanje psihološke pomoći onima kojima je pomoć neophodna. Rekli su nam da nisu imali povoda da koriste tu prema njihovim rečima korisnu uslugu, ali da bi zatražili pomoć ukoliko bi se našli u bezizlaznoj situaciji.

Iz Društva SOS telefon poručuju da razgovori sa građanima koji se jave u proseku traju četrdeset minuta tokom kojih stručno lice pruža psihosocijalnu pomoć, razumevanje i informiše osobu o pravima i načinima putem kojih može da se osnaži i reši problem. Najčešće se javljaju građani sa teritorije našeg grada, ali sve veći broj poziva dolazi iz okolnih mesta.

SOS telefon pozivaju socijalno ugrožene osobe, žrtve porodičnog nasilja, nazaposleni sa egzistencijalnim problemima i stariji sugrađani. Prošle godine u septembru preko projekta pod nazivom ,,Zaštita mentalnog zdravlja kroz psihosocijalnu interakciju u kriznim situacijama putem telefona i on line platforme“ uspostavljen je SOS čat putem koga se pomoću četa, maila ili skajpa najčešće javljaju mladi, a pitanja postavljaju u pisanoj formi.

SOS telefon koji godišnje zazvoni oko šest stotina puta je osnovan 1985.godine sa ciljem očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja sugrađana. Razgovori su anonimni i besplatni, obavljaju se na srpskom i mađarskom jeziku, a sedmoro stručnjaka pedagoga, psihologa i socijalnih radnika dostupno je svakog dana i praznicima od 17-22 časa na broju telefona 553-000. Građani koji žele da se obrate pismenim putem i da koriste uslugu SOS četa to mogu učiniti putem on line platforme na sajtu sostelefonsu.org ponedeljkom, sredom i petkom od 17-23 časa.