Popunjeni kapaciteti u Gerontološkom centru

Kapaciteti u Gerontološkom centru su popunjeni, a na smeštaj u ovoj ustanovi trenutno čeka oko 20 ljudi. Najveći pritisak, u svim objektima, je na stacionarima, te je i deo 4. sprata preuređen u stacionar. Takođe, u planu je i rekonstrukcija Doma za odrasla lica u ulici Čikoš Bele. Iz Gerontološkog centra poručuju da su korisnici izuzetno zadovoljni uslugama i uslovima u rekonstruisanom stacionaru na šestom spratu.