Popis stanovništva od 1. do 31. oktobra

Na popisu stanovništva koji će se u Srbiji obaviti od 1. do 31. oktobra ove godine biće angažovano oko 20.000 ljudi, od čega 15.000 popisivača i 2.200 instruktora.

Pomoćnica direktora RZS za Sektor društvenih statistika Snežana Lakčević je rekla da će se ovaj popis razlikovati od prethodnih u tome što će biti korišćeni elektronski upitnici. Dodala je da su formirane 74 popisne komisije, čiji su članovi i 88 pripadnika nacionalnih manjina. „Metodologija je potpuno usaglašena sa međunarodnim standardima. Svi podaci iz popisa mogu da se koriste samo u statističke svrhe. Preduzete su mere u cilju zaštite podataka i (lični podaci) ne mogu se koristiti u druge svrhe„, kazala je Lakčević.

Prema njenim rečima, preliminirni rezultati popisa znaće se 30 dana nakon završetka popisa, odnosno 30. novembra, dok će konačni rezultati biti saopšteni između aprila 2023. i maja 2024. godine.

Lakčević je istakla da će popisom biti obuhvaćeni i strani državljani koji žive i rade u Srbiji duže od godinu dana, ili nameravaju da ostanu duže od godinu dana, kao i migranti smešteni u prihvatnim centrima.

Iako nema bitnih novina kada su u pitanju sadržaji popisnih obrazaca, Lakčević ističe da je bitna novina ta što će se prvi put u popisu pitati za biološki broj dece i mušku populaciju jer se u prethodnim popisima ovo pitanje odnosilo isključivo na žene.