Ponovo uniforme u školama?

U osnovnim školama u toku je sprovođenje istraživačkih aktivnosti u vezi sa uvođenjem đačkih uniformi, a to da li će se ova ideja realizovati još uvek je neizvesno, poručuju direktori škola. Ako se u škole uvedu obavezne đačke uniforme, najteži korak biće onaj koji se tiče finansiranja.

Sugrađani, sa kojima smo razgovarali, ističu kako bi voleli da se đačke uniforme ponovo uvedu u škole. Razlozi zbog kojih se slažu sa ovom idejom su različiti a uglavnom, Subotičani smatraju da će u uniformama đaci biti ravnopravni i da će svi biti prikladno obučeni.

U OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ razredne starešine i učitelji već su razgovarali sa učenicima na temu đačkih uniformi, mišljenja su podeljena, a u trenutno se, na osnovu razgovora sa đacima, traži najbolje dizajnersko rešenje, nakon toga prelazi se na anketiranje đaka i roditelja, gde će se videti krajnji rezultat. Ukoliko se, nakon analize podataka, utvrdi da je minimum 50% + 1 učenik glasao potvrdno u školu će se, najverovatnije od septembra, uvesti obavezne đačke uniforme za sve đake, a najveći priblem tiče se finansiranja.

Iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poručuju, da su školama uputili anketu o uvođenju školskih uniformi. Takođe navode da će tek nakon dobijenih rezultata biti u mogućnosti da odgovore na pitanja o finansiranju uniformi, kao i o tome da li će se one uvesti u sve ili pojedine škole. Do sada se većina škola, koje su sprovele anketu, potvrdno izjasnila za uvođenje uniformi.