Ponovo smer tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju

 

Na području rada hemije i nemetala nakon tri godine biće ponovo upisan smer tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju na mađarskom jeziku. Smer postoji jednu deceniju, ali je otvaran u odnosu na potrebe tržišta rada. Iako ovaj smer nije trenutno u konkursnom listu, u toku naredne školske 2017/2018.godine, u Hemijsko-tehnološkoj školi, biće upisao dva razreda, na srpskom i mađarskom jeziku, na ovom obrazovnom profilu farmaceutske orijentacije.