Pomerena granica za odlazak u penziju za žene

Od 1. januara ove godine pomerena je granica za odlazak u starosnu penziju za žene za 2 meseca, a promenjeni su i uslovi za odlazak u prevremenu penziju za oba pola.

Od ove godine žene stiču pravo na odlazak u starosnu penziju sa 63 godine i 6 meseci života i najmanje 15 godina radnog, odnosno staža osiguranja. Za muškarce i dalje važe isti uslovi: 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Pomeranje starosnog uslova za žene biće povećavano sve do 2032. godine kada će biti izjednačeni uslovi za odlazak u starosnu penziju za oba pola: 65 godina života i najmanje 15 godina radnog staža. Od nove godine promenjeni su uslovi i za odlazak u prevremenu penziju za oba pola.

Prema podacima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje 20. januara ove godine na teritoriji Severnobačkog okruga ukupno ima oko 60.000 zaposlenih osiguranika, a najveći procent zaposlenih, 14,49 % je između 40-45 godina starosti, ukupno 6942. Približno toliko, 14,12% je u starosnoj dobi između 45-50 godina i to 6763. Najmanje zaposlenih je do 20 godina starosti- 0,76 % odnono 365 i između 20-25 godine života 5,22% odnosno 2501.

Prema poslednjim dostupnim podacima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje prosečna penzija u našem gradu iznosi 34.706, 54 dinara. Najveći broj penzionera prima penziju u visini o 45.847 dinara- čak 42,88% tj 13.154 penzionera, dok je najmanji procent onih čija je penzija veća od 99.999 dinara kojih ima 269 odnosno 0,87%.