Policija sprovela akciju pronalaska ilegalnih migranata

Policijske službenike koji su jutros u Subotici sproveli akciju pronalaska ilegalnih migranata, obišao je Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova, zajedno sa Vladimirom Rebićem, direktorom policije, i Vladimirom Cucićem, republičkim komesarom za izbeglice i migrante, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Ministar Vulin je tom prilikom istakao da ni jedan migrant ne može da bude van kampova bez odgovarajuće dozvole.

Svi migranti u našoj zemlji imaju mogućnost i pravo da budu u našim prihvatnim centrima, tamo im je obezbeđena medicinska i svaka druga zaštita, ali svako ko napusti prihvatni centar bez dozvole, svako ko se kreće bez odgovarajuće saglasnosti, svako ko misli da može da ne poštuje zakone države Srbije, naići će na odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova izjavio je Vulin, dodajući da će pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nastaviti da vode računa da svakodnevni život ni na koji način ne bude ugrožen.