Pokrajinski sekretar obišao Regionalnu deponiju u Bikovu

Nakon što je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine početkom novembra izdao integrisanu dozvolu za upravljanje komunalnim i neopasnim industrijskim otpadom Regionalnoj deponiji u Bikovu, pokrajinski sekretar Nemanja Erceg obišao je ovo postrojenje.

Regionalna deponija u Bikovu jedina je u Srbji u kojoj se vrši ovaj vid sekundarne separacije komunalnog otpada, odnosno, rasvrstavanje reciklažnog materijala u koje spadaju i plastika, papir i metal. Zahvaljujući preradi otpada u postrojenjima dobijena vrsta goriva biće iskorišćena kroz energetske svhre, a ostatak koji nije reciklabilan biće odložen na sanitarnu deponiju, rekao je nakon obilaska pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Erceg.

Trenutno se na deponiju odlaže oko 50 odsto komunalnog otpada, a očekuje se da će se ta količina povećati u narednom periodu.

Prema rečima Ercega, Pokrajinski sekretarijat na čijem je čelu, nastaviće i u narednoj godini da ulaže u opremu i sistem za sakupljanje, ravrstavanje i reciklažu komunalnog otpada, što će doprineti i boljoj zaštiti životne sredine.