Pokrajinska vlada ukinula finansijsku pomoć za treće dete

Pokrajinska vlada ukinula je finansijsku pomoć za treće dete, koja se u iznosu od 12.000 dinara na mesečnom nivou isplaćuje od 2013. godine, prenosi portal 021.

Majke u Vojvodini dugo su imale finansijsku pomoć veću u odnosu na druge delove Srbije. Međutim, kako je Republika donela Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji je na snazi od 1. jula, Pokrajina je odlučila da svoju finansijsku podršku ukine za svu decu koja su rođena nakon 24. decembra 2017. godine, prenosi 021.rs.
Pokrajinska vlada donela je odluku o izmenama odluke o ostvarivanju novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete. U izmenama se navodi da će novčanu pomoć dobijati majke koje su rodile treće dete zaključno sa 24. decembrom 2017. godine, pod uslovom da u trenutku rođenja trećeg deteta ima prebivalište najmanje godinu dana u Vojvodini.
Takođe, majke imaju rok od najkasnije godinu dana da podnesu zahtev za isplatu novčane pomoći, dakle u ovom slučaju najkasnije do 24. decembra 2018. godine.
„Svi korisnici prava koji podnesu zahtev za ostvarivanje novčane pomoći porodici za treće dete, za decu trećeg reda rođenja rođenu nakon dana 24. decembra 2017. godine, zaključno sa danom 30. jun 2018. godine, nastaviće sa ostvarivanjem svojih prava u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom“, navodi se u izmenjenoj odluci Pokrajine.