Pokrajinska vlada donela Odluku o obrazovanju Saveta za rodnu ravnopravnost

Pokrajinska vlada donela je danas Odluku o obrazovanju Saveta za rodnu ravnopravnost sa ciljem vođenja politike jednakih mogućnosti za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti u AP Vojvodini.

Savet se formira sa zadatkom da prati primenu propisa iz oblasti rodne ravnopravnosti, predlaže donošenje akata u cilju ostvarivanja rodne ravnopravnosti i politike jednakih mogućnosti i prati primenu utvrđenih standarda iz te oblasti.

Poslovi Saveta su i da predlaže i preduzima mere i aktivnosti koje doprinose unapređenju rodne ravnopravnosti, naročito u oblastima zapošljavanja, socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja, vaspitanja, nauke i tehnološkog razvoja, kulture, sporta, zaštite životne sredine, sprečavanja i suzbijanja nasilja na osnovu pola i polnih karakteristika, odnosno roda, kao i nasilja prema ženama.

Savet će, takođe, sarađivati sa drugim radnim telima u organima pokrajinske uprave po pitanjima iz njihove nadležnosti, a koje se odnose na rodnu ravnopravnost, i inicirati održavanje zajedničkih sednica, te podsticati saradnju organa pokrajinske uprave sa udruženjima građana, ustanovama i organizacijama u sprovođenju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti.