Pokrajina sa 200 miliona dinara podržava ostanak mladih na selu

Pokrajina Vojvodina ponudila je ukupno 200 miliona dinara bespovratnog novca za podršku ostanku mladih u ruralnim područjima, odnosno njihovog povratka na selo, navodi se u javnom konkursu. Cilj pokrajinske podrške je obnova ruralnih područja Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u tim područjima odnosno njihovog povratka iz gradova.

Bespovratna sredstva namenjenja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva, podršku preradi na gazdinstvima i malim pivarama a korisnici mogu biti lica starija od 18 a mlađa od 40 godina, nosioci gazdinstva posle 1.1. 2020. godine.

Pokrajinska podrška planirana je kao bespovratna sredstva koja mogu pokrivati do 90 procenata ukupno prihvatljivih troškova investicije, a njen maksimalan iznos je 1,5 miliona dinara.

Prijave na pokrajinski konkurs za podršku mladima u ruralnim područjima Vojvodine otvoren je do 5. marta.