Podsticaji u stočarstvu

Poslednjeg dana jula ističe rok za podnošenje zahteva za podsticaje za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi. Zahtevi se podnose Upravi za agrarna plaćanja Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a podsticaji se kreću u rasponu od 1000 do 15.000 dinara po grlu.

Pravo na podsticaje u stočarstvu imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Podsticaji za tov stoke mogu da se ostvare ako se podnese zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi za svaku godinu od 1. februara do 31. jula tekuće kalendarske godine i ako su grla predata klanici ili izvezena u periodu od 1. jula prethodne kalendarske godine do 30. juna tekuće godine.

Podsticaji po grlu iznose: 1000 dinara za svinje, 2000 dinara za jagnjad i jarad, dok podsticaj za junad iznosi 15.000 dinara po grlu. Zahtev za subvencije mogu podneti farmeri u sistemu matičenja, odnosno oni čija je stoka pod kontrolom.

Zahtev za podsticaje podnosi se posebno za svaku vrstu tovnih grla, a za istu vrstu tovnih grla podnosi se najviše do tri zahteva. U stočarstvu za tov junadi za najmanje tri grla tovne junadi po podnetom zahtevu.