Podrška žrtvama trgovine ljudima kroz usluge stanovanja

U prostorijama Crvenog krsta predstavljena je usluga stanovanja uz podršku namenjena žrtvama trgovine ljudima. Usluga stanovanja uz podršku trenutno je jedina licencirana usluga tog tipa na teritoriji Srbije.
Udruženje građana “Atina” prezentovalo je trenutno jedinu licenciranu uslugu smeštaja odnosno stanovanja uz podršku za žrtve trgovine ljudima. Usluga je licencirana pre godinu dana, a više od trećine identifikovanih žrtava koristilo je ovu vrstu podrške. Ostvareni rezultati, ali i broj korisnika ove usluge, ukazuju na njen značaj za društvo kao i oporavak i reintegraciju žrtava trgovine ljudima, poručuje Andrijana Radojčić, iz UG “Atina”.
Za period od godinu dana, udruženje “Atina” obezbedilo je siguran i bezbedan smeštaj za 23 žrtve trgovine ljudima. Među žrtvama bilo je devojčica i žena, uzrasta od 16 do 55 godina. Iz ovog udruženja napominju da je broj žrtava mnogo veći od identifikovanog.
Lokalni tim za borbu protiv trgovine ljudima u realizaciji svojih aktivnosti ima uspešnu saradnju sa udruženjem “Atina”. Ova godina je namenjena edukaciji. Ciljne grupe pored učenika osnovnih i srednjih škola biće i roditelji, ali i svi zaposleni u ustanovama socijalne zaštite i zdravstva u našem gradu. U sklopu tih aktivnosti početkom aprila održaće se i trening namenjen za širu javnost.
Prezentaciji su prisustvovali članovi Lokalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima, stručni radnici Centra za socijalni rad i drugi relevantni akteri zaduženi za rano prepoznavanje, ali i zaštitu potencijalnih žrtava trgovine ljudima.