“Podrška deci na ranom uzrastu”

Okruglim stolom na temu “Podrška deci na ranom uzrastu” obeležen je početak rada Savetovališta Školskog centra sa domom učenika “Dositej Obradović”. Savetovalište je besplatno i namenjeno roditeljima dece sa teškoćama u razvoju uzrasta od rođenja do šeste godine, a okuplja stručnjake iz različitih oblasti.

U želji da pomognu roditeljima dece sa poteškoćama u razvoju i dece sa neurorazvojnim faktorima rizika, pre polaska dece u školu, u Školskom centru sa domom učenika “Dositej Obradović” rodila se ideja za otvaranje Savetovališta koje će omogućiti roditeljima da u razgovoru sa stručnjacima iz različitih oblasti na što lakši način prevaziđu izazove i situacije sa kojima se susreću.

Savetovalište okuplja stručnjake različitih profila: specijalizante rane intervencije, logopede koji rade sa decom na srpskom i mađarskom jeziku, surdoaudiologa, somatopeda, senzorno integrativnog pedagoga, reedukatora psihomotorike, porodičnog savetnika, socijalnog radnika i pravnika.

Usluge savetovanja su besplatne, a potrebno je prethodno zakazivanje radnim danima u terminu od 8-14 časova na brojeve telefona: 024/527 449 i 061/880 1911 ili putem email adrese: [email protected].