Podela plavih kanti za građane MZ „Bajnat“

Od 15. do 31. januara Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ vršiće podelu besplatnih plavih kanti za odvoženje reciklabilnog otpada građanima MZ „Bajnat“.

Podela tipskih posuda (plavih kanti) će se obavljati radnim danima od 9 do 14 časova.

Potrebno je da u tom periodu na adresi stanovanja bude vlasnik nepokretnosti koji će preuzeti kantu.

Iz ovog JKP apeluju na građane da u pomenutom vremenskom periodu budu prisutni na adresama radi lakše i brže podele plavih kanti.

Građani koji se ne budu nalazili kod kuće u vreme podele, kante će moći da preuzmu na lokaciji JKP „Čistoća i zelenilo“, ul. Antuna Branka Šimića 4 u Subotici, uz prikaz ličnog dokumenta.

Kanta se može preuzeti radnim danima, od ponedeljka do petka, od 7 do 13 časova.

Dinamika odvoženja reciklabilnog otpada će biti dva puta mesečno, počev od 22. februara.

Odvoženje reciklabilnog otpada iz plavih kanti će se vršiti bez uvećanja postojeće naknade za pruženu komunalnu uslugu.