Od 20.juna upis u Školu za obrazovanje odraslih

Upis u Školu za obrazovanje odraslih počinje 20. juna, a škola upisuje polaznike u sva tri ciklusa-od 1-8. razreda i pruža mogućnost onima koji su prekinuli školovanje da steknu svedočanstvo osnovne škole.

Među 15 polaznika Škole za osnovno obrazovanje odraslih koji će završiti 8. razred nalazi se i Adrijan Jurić. Adrijan ima 23 godine, a njegov motiv da nastavi prekinuto školovanje i stekne svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi bio je da lakše nađe posao. Utisci koje nosi iz ove škole su dobri.

Ismail Đukatani ima 15 godina i jedan je od polaznika Osnovne škole za obrazovanje odraslih koji ima nameru da upiše srednju školu. Ismail za dve nedelje dobija svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, a želja mu je da uči za vozača motornih vozila.

Upis u Osnovnu školu za obrazovanje odraslih počinje 20. juna, a trajaće do 25. avgusta. Školovanje je besplatno a nastava se odvija na srpskom i mađarskom jeziku. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti svaki dan od 9-12 časova u kancelariji 310 na 2. poluspratu na Otvorenom univerzitetu. Škola upisuje polaznike u sva tri ciklusa: od 1-4. razreda, na 2. ciklusu od 5-6 i na trećem ciklusu od 7-8 razreda. Nastava se odvija na 2. poluspratu na Otvorenom univerzitetu u okviru OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”.

Na kraju ove školske godine će od 30 polaznika na srpskom nastavnom jeziku 8. razred završiti 15 polaznika, a na mađarskom od upisanih 8, svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi će dobiti 4 polaznika.