Počeo trening “Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima”

U Višem javnom tužilaštvu u Subotici godišnje se procesuira 3 do 4 krivične prijave protiv krivičnog dela trgovine ljudima, podatak je sa dvodnevnog treninga “Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima” koji se održava u hotelu Galerija danas i sutra. Trening je okupio stručnu javnost iz oblasti socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja, lokalne samouprave, policije i tužilaštva.

Trening “Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima” organizovan je u okviru projekta “Od opasnosti do sigurnosti: Unapređenje zaštite žrtava trgovine ljudima u Srbiji” koji sprovode Međunarodni komitet spasa, Udruženje građana “Atina” i Lokalni tim za borbu protiv trgovine ljudima grada Subotice.

Više javno tužilaštvo Subotice uključeno je u rad Lokalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima, a krivično delo trgovine ljudima dosta je zastupljeno u njihovom radu. Na godišnjem nivou se procesuiraju 3-4 krivične prijave protiv trgovine ljudima, a naše Više javno tužilaštvo je jedno od tužilaštava sa najvećim brojem ovakvih predmeta u Srbiji. Najčešće žrtve trgovine ljudima su žene.

Na nivou Srbije godišnje se procesuira 31 krivična prijava za trgovinu ljudima, a pored Subotice predmeti sa ovom problematikom najzastupljeniji su u Sremskoj Mitrovici, Novom Pazaru i Vranju.