Počeo je upis u Školu za funkcionalno obrazovanje odraslih

Počeo je upis u Školu za funkcionalno obrazovanje odraslih. Školovanje je besplatno, a nastava se izvodi na srpskom i mađarskom jeziku. Rok za prijavljivanje kandidata je 25. avgust.

Pravo upisa imaju sva zainteresovana lica, koja imaju navršenih 15 godina života, a koja žele da nastave ili počnu osnovnoškolsko obrazovanje. Od dokumentacije je potrebna lična karta ili izvod iz Matične knjige rođenih i poslednje svedočanstvo o završenom razredu. Gornja granica za upis ne postoji.

Školovanje se realizuje u tri ciklusa. Prvi ciklus obuhvata nastavu od 1. do 4. razreda, drugi je 5. i 6. razred, dok je trećim ciklusom obuhvaćeno gradivo 7. i 8. razreda, te je na taj način osnovnoškolsko obrazovanje moguće steći za 3 godine.

Prijavljivanje kanditata vrši se svakog radnog dana od 9 do 12.30 časova u Školi za obrazovanje odraslih, u kancelariji 310, na 2. poluspratu Otvorenog univerziteta.