Počeo 10. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine”

10. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine” koji je počeo juče, okupio je 120 učesnika iz cele Srbije. Na trodnevnoj konferenciji biće predstavljeno 65 radova, a poseban akcenat ove godine stavljen je na obnovljive izvore energije.

Dr Denis Ambruš po osmi put prisustvuje ovom naučno-stručnom skupu na kojem je juče u Velikoj većnici predstavio svoj rad koji govori o trendovima u Evropskoj uniji u prostornom planiranju. On je preneo iskustvo iz 3 planerske škole iz Zagreba, Ljubljane i Beograda.

Domaćin skupa, direktor “Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje” Subotica, Predrag Radivojević istakao je da je prostorno planiranje jednako bitno za razvoj grada i za privredu. On je rekao da je Subotica jedan od retkih gradova na ovim prostorima koji ima uređenu prostorno-plansku dokumentaciju još sa kraja 18. veka.

10. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine” održava se u Subotici i na Paliću, a do subote će stručna i naučna javnost iz cele Srbije imati priliku da razmeni iskustva iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja. Ove godine poseban akcenat je stavljen na obnovljive izvore energije. Kako je rečeno, prelimirna istraživanje koja su rađena za potrebe prostornog plana Republike Srbije 2010. godine pokazala su da Srbija ima veliki potencijal za korišćenje svih obnovljivih izvora energije, a posebno biomase koja se trenutno najmanje koristi kao potencijal.

Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine” organizuju Asocijacija prostornih planera Srbije Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom zaštite životne sredine, Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Gradom Subotica i Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture.