Počelo drugo pilotiranje državne mature

Svi učenici četvrtih razreda srednjih škola od danas do 8. aprila polagaće probnu državnu maturu. U svim obrazovnim ustanovama – gimnazijama, srednjim stručnim i umetničkim školama maturanti su danas polagali test iz maternjeg jezika.

Polaganje probne državne mature počela je i u subotičkim srednjim školama. U Gimnaziji “Svetozar Marković” 215 maturanata polagalo je test iz maternjeg jezika – srpskog, mađarskog i hrvatskog. Kako kažu, probni prijemni im je dobro došao kako bi proverili svoje znanje.

Cilj pilotiranja državne mature jeste provera kvaliteta zadataka i samih testova, kao i propisanih procedura za organizaciju ispita. Maternji jezik i matematika su obavezni, a gimnazijalci će polagati treći predmet koji su izabrali sa Liste opšteobrazovnih predmeta, dok će učenici stručnih škola, ukoliko se školuju za neki od 62 obrazovna profila koji su uključeni u ovo pilotiranje, kao treći ispit polagati stručno-teorijski test.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, uputilo je preporuku školama, da učenicima koji ostvare dobre rezultate na testu, nastavnici mogu da upišu ocenu u dnevnik. Prva generacija učenika četvrtih razreda srednjih škola državnu maturu polagaće za dve godine.