Počela Međunarodna konferencija o vitražima

U Gradskom muzeju Subotica danas je počela Međunarodna konferencija o vitražima, sa ciljem da se prikupe nova saznanja u vezi vitraža u Karpatskom basenu, kao i da se prikažu novi rezultati istraživanja zajedničkog kulturnog nasleđa i metode restauracije. Konferencija će trajati do petka.

Konferencija se održava u okviru programa „Vitraži – istraživanje i konferencija”, a prvo predavanje održao je Stevan Mačković, direktor Istorijskog arhiva Subotica, pod nazivom “O sudbini vitraža iz Gradske kuće i drugih umetničkih dela nakon promene Granica (1918 – 1941.)”. U naredna dva dana predavanja će održati i stručnjaci iz Mađarske, Srbije, Hrvatske i Rumunije.