Počela druga faza programa ROMAKTED

Potpisivanjem protokola o saradnji između Saveta Evrope, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Grada Subotice u okviru druge faze programa ROMAKTED čiji je cilj socijalna inkluzija Roma u društvo, potvrđen je uspešan rad na realizaciji prvog dela ovog programa.

Cilj programa Romakted je promovisanje socijalne inkluzije Roma i Romkinja u društvo, a tokom relaizacije prve faze ovog programa formirane su 4 lokalne akcione grupe koje su okupile Rome i Romkinje različitog socijalnog statusa i potreba. Njihovi prioriteti su se kretali od najosnovnijih koji podrazumevaju uvođenje vodovodne mreže i čišćenje naselja pa do promocije umetnika i kuhinje. U ovoj fazi programa akcenat će biti stavljen na dalje ostvarivanje osnovnih potreba, ali će se u daljem razgovoru na terenu mapirati i drui probleme i potrebe romske zajednice.

Protokol je potpisan tokom prošle nedelje u Klubu poslanika u Beogradu, a pored našeg grada potpisalo ga je još 13 gradova i opština iz naše zemlje. Potpisivanje druge faze ovog programa predstavlja potvru uspešnog i kvalitetnog rada u prethodnoj godini na realizaciji programa, kaže preds. Saveta za unapređenje položaja Roma i Romkinja na teritoriji Grada Subotice, Ilija Đukanović.

Druga faza programa Romakted počela je da se sprovodi u janurau ove godine i trajaće do decembra 2024. godine, a finasiraju ga Evropska unija i Savet Evrope koji ga i sprovodi.