Po kvaliteta vazduha Subotica spada u treću kategoriju

Na osnovu rezultata ocenjivanja kvaliteta vazduha u Srbiji u 2016., Subotica spada u treću kategoriju. Iz Agencije za zaštitu životne sredine R. Srbije objašnjavaju da monitoring u Subotici vrši Pokrajinski sekretarijat nadležan za poslove zaštite životne sredine i to na mernoj stanici kod hotela „Patria“. Treća kategorija kvaliteta vazduha podrazumeva da zagađujuće materije koje se prate prelaze tolerantnu vrednost. Svrstavanje u određene kategorije ima za cilj da utiče na donosioce odluka a to je lokalni, pokrajinski i republički nivo kako bi donosili mere za smanjenje zagađenja vazduha, odnosno poboljšanje kvaliteta vazduha. To je osnovni cilj monitoringa, kao i ocene kvaliteta vazduha. U Subotici su u 2016. godini bile povećane koncentracije čestičnog zagađenja, odnosno suspendovanih čestica 10 mikrona i 2,5 mikrona.U istoj godini broj dana sa prekoračenjima granične vrednosti iznosio je 112. Iz Agencije za zaštitu životne sredine objašnjavaju da ovakva situacija nije neuobičajena za velike gradove.