Plan javnog zdravlja za unapredjenje zdravlja stanovništva

 

U organizaciji Stalne konferencije gradova i opština u Velikoj većnici Gradske kuće održana je radionica u cilju podrške izradi Plana javnog zdravlja. Na osnovu Plana javnog zdravlja, biće donet Akcioni plan koji će predvideti mere za poboljšanje zdravlja stanovništva.

Po Zakonu o javnom zdravlju, svaki grad i opština imaju obavezu da usvoje Plan javnog zdravlja. Pored zdravstvenih ustanova, u izradi Plana učestvuju i ostali organi lokalne samouprave, jer se na taj način ističe kolektivna odgovornost cele zajednice u očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva.

Plan javnog zdravlja će u sebi sadržati sliku stanja javnog zdravlja, na osnovu koje će biti detektovani glavni faktori rizika po zdravlje stanovništva. U skladu sa tim biće donet Akcioni plan, koji će predvideti mere za unapređenje kvaliteta i dužine života stanovništva, što su osnovni pokazatelji brige o zdravlju.

Nakon izrade predloga Plana javnog zdravlja, biće organizovane javne rasprave kako bi u donošenje mera za unapređenje zdravlja učestvovao što veći deo društvene zajednice.