Pirotehnika ugrožava ljubimce – strah okidač koji dovodi do smrti

Posledice koje nastaju usled korišćenja pirotehnike tokom praznika su brojne. Pored dece i odraslih, najugroženije su životinje koje se zbog pretrpljenog straha suočavaju sa nizom zdravstvenih problema, što za ishod može imati i gubitak života.

Mnogi novogodišnje praznike ne mogu zamisliti bez pirotehničkih sredstava. Da li je nekoliko minuta zadovoljstva koje pričinjava upotreba petardi zaista vredno nečijeg života? Iako zatvorena prostorija i blizina vlasnika mogu stvoriti osećaj sigurnosti, strah je ipak neizbežan.

Pretrpljeni strah može dovesti do brojnih zdravstvenih problema, među kojima su i kardiovasuklarni, srčani udari, šokovi i epileptični napad. Zvukovi petardi, vatrometa i druge pirotehnike mogu biti i okidač koji dovodi do smrti ljubimca, kažu stručnjaci. Navode da ukoliko životinja reaguje stresno, uz konsultovanje sa veterinarom nekoliko dana pre praznika može da se uključi terapija koja podrazumeva proizvode na biljnoj bazi, koji mogu ublažiti stresne reakcije.

Kada govorimo o životinjama koje nemaju vlasnika i svoje dane provode na ulici, jedina opcija jeste empatija i buđenje svesti da umesto pirotehničkih sredstava, izaberemo drugi vid zabave i time sačuvamo zdravlje naših najboljih prijatelja – pasa i mačaka.