Petina opreme na račun države

Kroz dva nedavno otvorena programa Ministarstvo privrede će do kraja godine sa 750 miliona bespovratnih sredstava podržati preduzetnike i mala i srednja preduzeća. Firme koje bi da investiraju u svoju proizvodnju mogu da računaju na petinu novca iz budžeta, a na raspolaganju je ukupno pola milijarde dinara. Početnici od države mogu da dobiju 30 odsto ulaganja, a ostatak da finansiraju povoljnim sredstvima Fonda za razvoj. Za ovaj program je odvojeno 250 miliona dinara iz državne kase i 583,3 miliona dinara Fonda za razvoj. U programu podrške ulaganje ne može biti manje od 1,25 miliona dinara, od čega je milion kredit a 250.000 bespovratana sredstva. Maksimalan iznos kredita je 62,5 miliona dinara, od kojih se 50 miliona pozajmljuje. Izuzetak su preduzetnici čije ukupno ulaganje može da bude od 375.000 dinara. Početnici u poslovanju moraju da ulože najmanje 400.000 dinara – kredit je 280.000 a 120.000 se ne vraća. Maksimalan iznos investicije je šest miliona dinara, od kojih je 1,8 miliona bespovratno.