Pet javnih preduzeća traže povećanje cena usluga

Subotička javna preduzeća “Vodovod i kanalizacija”, “Čistoća i zelenilo”, “Pogrebno”, “Dimničar” i “Stadion” zatražila su od Gradskog veća saglasnost za korekciju cena svojih usluga, prenosi Radio-televizija Vojvodine.

Vodovod je zatražio da od prvog februara naredne godine cena vode za sve korisnike poskupi sa 123,20 na 155,61 dinar po kubiku, a naknada za pogonsku spremnost sa 96 na 124 dinara po obračunskom mestu.

Čistoća je zatražila poskupljenje sakupljanja, odvoženja i deponovanja komunalnog otpada iz individualnih objekata sa 4,66 na 6,06 dinara po kvadratu, iz stambenih zgrada sa 5,63 na 7,33, poslovnih prostora sa 12,79 na 16,63 dinara po kvadratu, dok bi za korisnike koji otpad odlažu u tipske vreće ova usluga poskupela sa 93,08 na 121 dinar po vreći. Za naselja gde se ova usluga obračunava po domaćinstvu, zatraženo je poskupljenje sa 392 na 510 dinara mesečno.

Stadion je zatražio poskupljenje ulaznice za bazen u Dudovoj šumi sa 110 na 200 dinara za odrasle i sa 50 na 100 dinara za decu, a predlaže se i uvođenje nove kategorije cenovnika – iznajmljivanje jedne staze po ceni od 10.000 dinara za termin. Takođe je predloženo ukidanje vikend dnevnih ulaznica za decu i odrasle, koje su koštale 100, odnosno 150 dinara.Ulaznica za klizalište, koje ove zime još uvek nema led, poskupela bi sa 110 na 200 dinara. Korišćenje strelišta poskupelo bi sa 500 na 800 dinara po satu.

Pogrebno je zatražilo povećanje cena godišnje naknade za raku sa 654 na 784 dinara, dečiju raku sa 325 na 390 dinara, duplu raku sa 980 na 1177, za grobnicu sa 815 na 978, dok bi prevoz pokojnika poskupeo za 5460 na 6550 dinara. Dimničar je, između ostalog, zatražio povećanje cene naknade za kontrolu i čišćenje dimnjaka sa 1.350 na 1.754 dinara godišnje.

U pitanju su zahtevi za davanje saglasnosti za promenu cena koju su ova preduzeća uputila osnivaču, a konačnu reč o njima daće Gradsko veće.