Pastor posetio Aeroklub „Ivan Sarić“

Predsednik Skupštine grada Subotice, dr Balint Pastor juče se odazvao pozivu Aerokluba „Ivan Sarić“ Subotica kako bi posetio aerodrom i bolje se upoznao sa radom Aerokluba i samog aerodroma.

Aeroklub „Ivan Sarić“ je član Vazduhoplovog Saveza Srbije (VSS), Vazduhoplovnog Saveza Vojvodine (VSV) i Sportskog Saveza Subotice čiji se razvoj u poslednjih nekoliko godina ogleda u porastu broja mladih članova kao i broja vazduhoplova i sportske opreme na aerodromu. Uz opremu sa kojom raspolaže klub godišnje obuči prosečno 6 pilota aviona, preko 50 padobranca, oko 3 pilota jedrilice, a postoji i veliko interesovanje za obuku pilota motonog zmaja i pilota paragajdera.
Članovi Aerokluba otvorili su privremeni granični prelaz „Aerodrom Subotica“ u trajanju od 3 meseca koji je omogućio međunarodne letove u Subotici, a postoji i ozbiljna namera za organizacijom takmičenja kao i učešća na istima, uz želju za postizanjem što boljih rezultata. Aeroklub „Ivan Sarić“ obeležava 110. godina od prvog aeromitinga Subotičanina, Ivana Sarića.
Upravo obeležavanje godišnjice ukazuje na težnju ka danjem razvoju koja se između ostalog ogleda i u pružanju mogućnosti za upotrebu aerodroma u mediciinske svrhe, panoramsko letenje iznad Subotice i Palića kao i tandem skoka padobranom.
Nakon saznanja o planovima i postignutim rezultatita u razvoju Aerokluba predsednik Skupštine grada istakao je značaj aerodroma za grad Suboticu s obzirom da bi njegov dalji razvoj predstavljao osnov za razvoj turizma u Subotici uz mogućnost lakšeg i bržeg putovanja.