Panel konferencija „Usmeno blago, običaji i tradicija bačkih Bunjevaca“

U petak i subotu održana je jubilarna, peta po redu, Panel konferencija “Usmeno narodno blago, običaji i tradicija bačkih Bunjevaca“. U prostorijama bioskopa „Lifka“ promovisano je 6 novih inicijativa, nematerijalnog kulturnog nasleđa, dok je u subotu, na Otvorenom univerzitetu održana interaktivna radionica na temu „Tradicionalno oblačenje, češljanje, povezivanje i običajno kićenje kod Bunjevaca“.

Zanačaj ove, kao i predhodnih Panel konferencija, ogleda se u potrebi za očuvanjem tradicije i kulture kod bačkih Bunjevaca. Na protekloj Panel konferenciji predstavljeno je šet novih, od ukupno 17 inicijativa, a iz Bunjevačkog nacionalnog saveta navode da im je osnovni cilj da one budu uzete u razmatranje za upis u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa R. Srbije.

Peta Panel konferencija zaokružuje veliki niz tema koje su pokrenute, a koje se tiču kulture i običaja bačkih Bunjevaca, poručuju iz Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine, i dodaju, da je očuvanje tradicije od velikog je značaja za Bunjevce, ali i za sve građane Subotice.

Gošća na petoj Panel konferenciji bila je dr Slavica Vujović regionalna koordinatorka Centra za nematerijalno kulturno nasleđe Srbije, koja je i pratila izradu predloga. I ove godine Konferenciju su podržali Ministarstvo kulture i informisanja, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, Grad Subotica i Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine.