Otvoreno Savetovalište „Nemoj da budeš sam/a“

Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama u AP Vojvodini u saradnji sa Udruženjem za podršku osobama sa psihofizičkim smetnjama “ZaJedno”, pokrenuli su na nivou AP Vojvodine Savetovalište za porodicu pod nazivom “Nemoj da budeš sam/a”.

Naša sugrađanka Aleksandra Zorić majka je deteta sa Daunovim sindromom i kako kaže podrška i pomoć koju im Savetovalište, kao i Udruženje “ZaJedno” pružaju mnogo joj znači kada je reč o savladavanju prepreka sa kojima se suočavaju u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, a naročito kada je reč o zapošljavanju jer upravo u ovoj oblasti najčešće nailaze na zatvorena vrata mnogih institucija.

Savetovalište će pružati savetodavno – edukativnu i infomativnu podršku u ostavraivanju prava osoba sa intelektualnim invaliditetom, a sve u cilju osnaživanja radi uključivanja u sve oblasti društvenog života.

Usluge Savetovališta namenjene su svim porodicama i pojedincima koji imaju potrebu za podrškom. Svi zainteresovani mogu se obratiti Savetovalištu za pomoć na broj telefona 021/444 – 219 ili putem mejl adrese: [email protected].