Otvorena vrata Centra za žrtve seksualnog nasilja

Od novembra prošle godine, kada je pri Opštoj bolnici Subotica počeo sa radom Centar za žrtve seksualnog nasilja, prijavljeno je 4 slučaja seksualnog nasilja. Tri žrtve bile su uzrasta od 20-25 godina, a jedna starija od 50, različitog socijalnog statusa. U ovom Centru, žene pre svega dobijaju ginekološki pregled zbog utvrđivanja činjenica u krivičnom postupku kao i psiho-socijalnu pomoć savetnice koja žrtvama pruža podršku tokom samog pregleda kao i tokom krivične procedure. U Opštoj bolnici u Centru za žrtve seksualnog nasilja danas su organizovana Otvorena vrata sa ciljem da se građankama približi Centar kako bi se obuhvatila ona populacija žena koje nemili događaj nisu prijavile policiji, a žele o tome da razgovaraju. Otvorena vrata biće organizovana i 30. avgusta od 15-18 časova, kao i 6. septembra od 9-12 i 27. septembra u terminu od 15-18 časova. Centar za žrtve seksualnog nasilja nalazi se u dvorištu Opšte bolnice u zgradi Centra za humanu reprodukciju.