Otvorena izložba slamarskih radova

 

U prostorijama Bunjevačke matice otvorena je izložba slika u tehnici slame ,,Dani Dužijance 2017“. Izložbu su otvorili direktorka Savremene galerije Nela Tonković i predsednik Bunjevačke matice Veljko Vojnić. Organizatori izložbe su Bunjevačka matica i Bunjevačko kolo iz Sombora.

Prema rečima direktorke Savremene galerije, Nele Tonković, prve slamarke su bile poljoprivrednice i radnice, žene vezane za zemlju iz koje uzimaju najbolje. Slamarke su pronele slavu grada sedamdesetih godina kada su dobijale medalje i velika priznanja na brojnim svetskim sajmovima prvih slamarskih radova. Ona ističe da je fantazija o tome šta bi se sve moglo isplesti od slame omogućila razvoj ove umetnosti čije su prve izložbe održane šezdesetih godina. Rad koji je izdvojila je perlica iz 1989. godine koju je izradila jedna od prvih slamarki Kata Rogić, a čija je sledbenica naša sugrađanka Ivana Dulić.

Ivana Dulić je slamarka iz Subotice koja se stvaranjem radova od slame bavi sedamnaest godina. Na izložbi je predstavila šest radova, a nspiraciju za stvaranje slika i ukrasnih predmeta od slame poput Risarske krune pronalazi u samom radu.

Bunjevačka matica u Subotici i Bunjevačko kolo iz Sombora uspešno ostvaruju saradnju dvanaest godina, ističe Ksenija Vuković, rukovodilac slamarske sekcije u Somboru. Na izložbi je predstavljeno devetnaest slika koje su radovi dvanaest slamarki iz Sombora, a najčešće teme radova su bile Dužijanca, radovi na polju, kosidba, slama, salaši i motivi bliski zemlji.

Izložba radova od slame koja je, prema rečima predsednika Bunjevačke matice Veljka Vojnića, doprinos svečarskim danima povodom Dana Dužijance će za posetioce biti otvorena do 15.avgusta.