Ostvarivanje prava na bolovanje jedan od najvećih problema zaposlenih žena u Subotici

Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata grada Subotice osnovana je pre godinu dana. U odboru ove Sekcije nalazi se 7 žena koje svakodnevno rade na unapređenju položaja pripadnica lepšeg pola u svakom domenu. Marina Čović, jedna od članica odbora Sekcije žena, ali i predsednica sindikata u AD “Tržnica” ističe da je evidentna promena svesti po pitanju uključivanja žena u politički život što se vidi i kroz Pokrajinski i Republički parlament, ali i kroz sastav Vlade naše zemlje. Marina ističe da su se po njenom saznanju, tokom proteklog perioda žene najviše žalile na probleme sa poslodavcima zbog odsustva sa posla zbog nege bolesnog deteta.

U Savez samostalnih sindikata grada Subotice zvanično nije stigao ni jedan prigovor od strane žena za nepoštovanje njihovih prava. Međutim, po rečima predsednika ovog Sindikata, Ištvana Hiđija, na terenu se predstavnici ovog sindikata susreću sa brojnim problemima. On takođe problem odustva žene sa posla zbog bolovanja zbog deteta ističe kao jedan od osnovnih problema koji se javljaju, kako u privatnom tako i u državnom sektoru. Po njegovim rečima, uloga Sindikata je da posreduje između oštećenih radnika i poslodavca u cilju rešavanja nastalog problema, a ukoliko poslodavac nema sluha za probleme zaposlenih, problem se rešava na sudu.

Savez samostalnih sindikata grada Subotice trenutno broji oko 9500 članova, a najmanje jednu trećinu čine žene. Iz ovog sindikalnog udruženja pozivaju žene da im se pridruže, ali i da im se jave sa problemima, bez obzira da li su članovi njihovog sindikata ili ne.