Osteoporoza se može usporiti i kontrolisati

Ukoliko se otkrije na vreme osteoporozu je moguće kontrolisati i usporiti, a nelečena osteoporoza u krajnjem ishodu može da dovede do funkcionalne onesposobljenosti osobe za samostalan život, upozoravaju lekari. Osteoporoza je hronična, metabolička bolest kostiju i nastaje prevashodno zbog povećanog izlaska kalcijuma iz kostiju u toku perioda starenja, podsetili su lekari juče, na Svetski dan borbe protiv ove bolesti.
Osteoporoza se češće razvija kod osoba ženskog pola i posle menopauze, međutim stopa oboljevanja značajno raste poslednjih godina kod oba pola, napominju stručnjaci. Duvanski dim, alkohol i kofein predisponiraju nastanak bolesti jer smanjuju unos kalcijuma, odnosno ugradnju kalcijuma u kosti. Nedovoljna fizička aktivnost i nepravilna ishrana, takođe spadaju u faktore rizika.
Rizik oboljevanja povećavaju i neke hronične bolesti poput bolesti štitne žlezde, zatim terapija ili lečenje određenim lekovima, kao i hormonalni poremećaji, te rana menopauza. Lekari podsećaju da se osteoporoza može otkriti relativno lako.
Ukoliko se bolest otkrije na vreme moguće je kontrolisati i usporiti uz primenu savremenih lekova koji omogućavaju da se metabolizam kalcijuma popravi, navode lekari i upozoravaju da nelečena osteoporoza u krajnjem ishodu može da dovede do funkcionalne onesposobljenosti osobe za samostalan život.