Osnovan Socijalno-ekonomski savet u Subotici


Predstavnici sindikata, Unije poslodavaca i lokalne samouprave potpisali su Sporazum o osnivanju Socijalno-ekonomskog saveta, a za predsedavajućeg izabran je Ištvan Huđi. Ovaj Savet osnovan je sa ciljem uspostavljanja i razvijanja dijaloga o pitanjima od značaja za ostvarivanje prava radnika i poslodavaca.

Iz Socijalno-ekonomskog saveta poručuju da je u njihovoj nadležnosti da se bave  temama od značaja za radnike i poslodavce. Dodaju da će svoje odluke i preporuke prosleđivati višim instancama, te da će se povezati sa pokrajinskim i republičkim socijalno-ekonomskim savetima.

Predsedavajući Ištvan Huđi navodi da je danas održana prva sednica, te da će uskoro biti zakazana nova. Na sednicama će sva pitanja od značaja biti izneta za pregovarački sto, te će se ona rešavati konsenzusom između predstavnika sindikata, Unije poslodavaca i lokalne samouprave.

Socijalno ekonomski savet, između ostalog, baviće se i pitanjima ekonomskih i socijalnih sloboda , ljudskih prava, položaja radnika i poslodavaca, uslovima njihovog rada i života, te razvojem kulture pregovaranja i podsticanjem mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova.