OŠ „Sečenji Ištvan“ dobila akreditaciju Centra za talente

OŠ „Sečenji Ištvan“ dobila je akreditaciju Centra za talentovane učenike i tako postala deo Mreže centara za talente Mađarske.

Akreditaciju je škola dobila na tri godine i to na osnovu stručnog praćenja i vrednovanja rada nastavnika škole sa učenicima tokom protekle tri godine, na osnovu projekata koje je škola sprovodila i rezultata koje je postizala na poljima takmičenja i vannastavnih aktivnosti, te na osnovu stručnog usavršavanja nastavnika škole i njihove uloge u izgrađivanju motivacije za rad i podrške učenicima, kao i na osnovu uključivanja roditelja i lokalne zajednice u rad i aktivnosti škole. Zahvaljujući ovom priznanju škola će biti u prilici da učestvuje na projektima u Mađarskoj i EU.