Oprezno prilikom kupanja u bazenima i jezerima

Kupanje u bazenima i jezerima sa sobom nosi i određene rizike, te lekari upozoravaju na oprez i preporučuju tuširanje pre i posle kupanja, kako bismo sprali mikroorganizme sa tela.

Kupanje u bazenima sa sobom nosi najpre rizik od virusnih infekcija. Zbog toga stručnjaci preporučuju da se pre ulaska u bazen otuširamo i da obavezno koristimo papuče. Na ovaj način otklanjamo moguće nečistoće sa tela.

Kada je u pitanju kupanje u jezerskoj vodi,ono nosi veći rizik po zdravlje jer jezerske vode sadrže veliki broj mikroorganizama, virusa, bakterija i gljivica. Noću do ovh voda dolaze i životinje, pre svega glodari koji sa sobom nose određene patogene organizme.

Bez obzira da li se kupamo u bazenu ili jezeru, infekcije koje tamo dobijemo mogu izazvati različite kliničke slike i to u roku od nekoliko sati ili dana. Može da se javi mučnina,povraćanje, povišena telesna temperatura, zapaljenje uha, objašnjava dr Bohucki.

Ukoliko se nakon kupanja u bazenu ili jezeru jave određene simptomi, potrebno je da se osoba javi izabranom lekaru budući da može doći i do virusnog meningitisa za koji je karakteristično da se javlja povišena telesna temperatura, ukočenost u predelu vrata i jaka glavobolja.