Opremljena senzorna soba u Dnevnom boravku za decu u okviru “Kolevke”

U okviru Dnevnog boravka za decu “Zvezdice” u Domu za decu ometenu u razvoju “Kolevka” opremljena je senzorna soba i izgrađen letnjikovac. Ove radove finansirao je Grad Subotica sa 2,4 miliona dinara.

Trenutno Dnevni boravak za decu do 18 godina u Domu za decu ometenu u razvoju “Kolevka” pohađa 27 dece. U okviru objekta Dnevnog boravka opremljena je senzorna soba. Ova soba predstavlja interaktivan prostor koji služi za razvijanje i podsticanje čula dodira, sluha i vida za decu sa poteškoćama u razvoju i smetnjama u senzornoj integraciji.

Senzorna soba u sklopu Dnevnog boravka “Zvezdice” je dograđena i rekonstruisana, a nedavno i opremljena, a grad je u ovaj projekat uložio 1,7 miliona dinara. Osim toga, iz gradskog budžeta izdvojeno je i 700.000 dinara za novi letnjikovac u dvorištu Dnevnog boravka.

Grad Subotica obezbedio je oko 10 miliona dinara za funkcionisanje Dnevnog boravka “”Zvezdice” koji pohađaju deca sa poteškoćama u razvoju do 18. godine, dok za rad Dnevnog boravka za odrasle osobe u Banijskog ulici Grad odvaja 10,6 miliona dinara.