Onlajn sastanka predstavnika lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima

„Kako čuvamo pravo na privatnost i poverljivost podataka žrtava trgovine ljudima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja?“ bila je tema današnjeg onlajn sastanka predstavnika lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima Subotice, Kikinde i Sombora.

U prostorijama Gradske organizacije „Crvenog krsta Subotica“ održan je onlajn sastanak predstavnika lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima gradova Subotice, Kikinde i Sombora, na temu „Kako čuvamo pravo na privatnost i poverljivost podataka žrtava trgovine ljudima i drugih oblika rodno zasnovanog nasiljja?“

Ovom onlajn sastanku prisustvovali su i predstavnici Direkcije policije, Centra za zaštitu trgovine ljudima, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i predstavnici Udruženja građana „Atina“.

Pomenuti sastanak sproveden je u okviru projekta „Saćuvaj privatnost – odupri se pritisku“, koji podržava Evropska unija.