Ograđivanje prostora za ispašu Podolskih goveda

U priobalnom području Ludaškog jezera u toku je ograđivanje prostora na kojem će se obaviti ispaša Podolskih goveda. Naime, u cilju sprečavanja zarastanja rezervata prirode Palić i Ludaš u trsku, JP „Palić-Ludaš“ je 2015. godine na Paliću, a prošle godine i na Ludašu uspostavilo ispašu Podolskih goveda i Vodenih bivola. Ispaša ovi životinjskih vrsta ima za cilj uništavanje trske koja je počela da preplavljuje vlažne livade.

 

JP „Palić-Ludaš“ kao upravljač zaštićenih područja u regionu Subotice sprovodi mere aktivne zaštite prirode. Tako je krajem 2015. i tokom 2017. godine uspostavljena ispaša Podolskih goveda i Vodenih bivola u priobalnom području Palićkog i Ludaškog jezera. Cilj ispaša je uništavanje trske koja je invazivna vrsta i koja je poslednih godina počela da preplavljuje vlažne livade.

 

Poslednjih nekoliko dana proširuje se površina za ispašu Podolskih goveda postavljanjem ograde u priobalnom delu Ludaša.

 

Navedene aktivnosti zaštite prirode koje JP „Palić-Ludaš“ sprovodi su u cilju formiranja zaštitnog pojasa od prirodne vegetacije u priobalnom području Palića i Ludaša kako bi se uz druge mere, za određeno vreme poboljšao kvalitet vode u jezeru Palić.