Održan seminar „Info dani“ u organizaciji Programa prekogranične saradnje Mađarske i Srbije

Sa ciljem predstavljanja procesa podnošenja prijava, karakteristika i ciljeva Programa prekogranične saradnje Mađarske i Srbije u velikoj Većnici Gradske kuće održan je seminar “Info dani”. Na seminaru je bilo reči o Trećem pozivu za podnošenje predloga projekata koji će biti otvoren do 30. septembra, a ukupan iznos IPA sredstava u ovom pozivu je 10,38 miliona evra.

Laslo Vigi, projektni menadžer za međunarodne projekte u Informacionom centru za razvoj Potiskog regiona iz Kanjiže tokom proteklih 9 godina radio je na više IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Mađarska i Srbija-Rumunija. On kaže da je za dobijanje sredstava i realizaciju projekata, osim dobre ideje potrebno obratiti pažnju na sve detalje vezane za Poziv na koji se aplicira jer mesta za grešku nema.

Program prekogranične saradnje Mađarske i Srbije organizovao je danas informativni seminar za potencijalne korisnike u okviru Trećeg poziva za podnošenje predloga projekata ovog Programa. „Info dani”predstavljaju priliku za pitanja i direktnu konsultaciju sa Programskim menadžerima, kao i umrežavanje sa potencijalnim projektnim partnerima. Treći poziv za podnošenje predloga projekata biće otvoren do 30. septembra ove godine.

Ukupan iznos IPA sredstava u okviru Trećeg poziva je 10,38 miliona evra, a namenjen je neprofitnim organizacijama u pograničnom regionu Mađarske i Srbije koji se bave jednim od četiri prioriteta Programa: Unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika; Smanjenje saobraćajnih uskih grla u prekograničnoj saobraćajnoj mreži; Stimulisanje saradnje u oblasti turizma i očuvanja kulturnog nasleđa; Unapređivanje ekonomske konkurentnosti MSP kroz razvoj vođen inovacijama.

Obavezno je da se projekti odabrani za finansiranje sprovedu u okviru Programske oblasti, koja uključuje županije Čongrad i Bač-Kiškun u Mađarskoj i okruge: Zapadna Bačka, Severna Bačka, Severni Banat, Južna Bačka, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji.

Ostavi komentar

Unestie Vaš komentar
Unesite Vaše ime