Odvoženje kabastog otpada

U Prolećnoj akciji odvoženja kabastog otpada JKP “Čistoća i zelenilo” prikupljeno je 1130 tona otpada koje su Subotičani čuvali u svojim podrumima, na tavanima i u dvorištima.

U periodu od 21. marta do 10. juna koliko je trajala prolećna akcija odvoženja kabastog otpada, ekipe JKP “Čistoća i zelenilo” su postavile 984 kontejnera zapremine 5 m3, a na telo Gradske deponije odneto je 1130 tona većinom kabastog otpada.

Kao i ranijih godina, u pojedinim mesnim zajednicama u gradu i prigradskim naseljima prikupljene su značajne količine otpada koji nije kabast. To je bio slučaj u MZ “Mali Bajmok, “Zorka”, “Aleksandrovo” u gradu dok je najviše kućnog smeća završilo u i pored postavljenih kontejnera i u nekoliko prigradskih mesnih zajednica.

Novu priliku da se otarase kabastog otpada, Subotičani će imati na jesen kada će biti organizovana Jesenja akcija odvoženja kabastog otpada.