„Održivo upravljanje otpadom“

Predstavnici šest opština iz Bosne i Hercegovine posetili su Opštinu Bečej, koja je primer dobre prakse za upravljanje otpadom. Poseta je realizovana u okviru projekta „Održivo upravljanje otpadom“, koje Centar za ekologiju i energiju Tuzla realizuje uz podršku Fordervereina iz Švajcarske.

Predstavnici šest opštinskih uprava i njihovih komunalnih preduzeća iz Bosne i Hercegovine posetili su komunalno preduzece „Potisje-Bečej“ kako bi se upoznali sa sistemom pravilnog upravljanja otpadom. Takođe, imali su priliku da se upoznaju i sa radom Regionalne deponije u Kikindi.

Delegacija iz Bosne i Hercegovine bila je zainteresovana za probleme organizacije sakupljanja otpada, naplativosti, deponovanja komunalnog otpada, kao i primarne selekcije i kompostiranja.

Poseta Bečeju deo je osamnaestomesečnog projekta „Održivo upravljanje otpadom“ , koji Centrar za ekologiju Tuzla realizuje sa ciljem osmišljavanja pravilnog sistema upravljanja otpadom u 6 opština.