Održano Savetovanje o zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Kako bi motivisali korisnike invalidskih penzija koji su postali tehnološki višak i ostvarili pravo na 50 % invalidske penzije, da ponovo počnu da rade, Savez invalida rada Vojvodine organizovao je u prostorijama Otvorenog univerziteta Savetovanje o zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Domaćin savetovanja bila je Gradska organizacija invalida rada Subotice.

Dušan Filipović 1993. godine ostao je invalid. Konstatovan mu je treći stepen invaliditeta, ali uprkos tome smatrao je da je previše mlad za penziju i želeo je da radi. Više od 20 godina radi u struci kao bravar, a poslednju deceniju na mestu poslovođe. f

U Vojvodini živi oko 63.000 korisnika invalidskih penzija i oko 4000 korisnika invalidskih penzija u visini od 50% prema podacima Saveza invalida rada Vojvodine. Za ovih 4000 ljudi prestanak radnog odnosa uzrokovan je tehnološkim viškom, a Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju iz 2003. godine im je omogućio da dobiju 50% naknade u visini penzije do ostvarenja jednog od uslova za penziju. Cilj savetovanja je bio da upoznaju ovu kategoriju osoba sa invalididteom da imaju pravo da ponovo odu na procenu zdravstvenog stanja kako bi se ispitala njihova radna sposobnost i kako bi im se omogućilo da opet rade jer su se mnogi od njih bavili proizvodnim zanimanjima koja su danas deficitarna na tržištu rada.

Domaćin Savetovanja bila je Gradska organizacija inalida rada Subotice, čiji predsednik Stanko Nimčević ističe da osobe sa invaliditeom u našem gradu mogu doći do posla, te da se svake godine iz ove kategorije stanovništva zaposli do 40 osoba.

Prema podacima iz Gradske organizacije invalida rada u našem gradu ima oko 6700 invalidskih penzionera i oko 500 osoba sa invaliditetom.

Ostavi komentar

Unestie Vaš komentar
Unesite Vaše ime