Održano predavanje o funkcionalnom znanju

U Velikoj sali Nove opštine, sinoć je održano predavanje na temu funkcionalnog znanja. Član Komiteta svetske Mense za darovitu decu i saradnik UNICEF-a za rano obrazovanje dr Ranko Rajović autor je NTC sistema učenja te je na predavanju govorio o značaju funkcionalnog obrazovanja, kao i kako se ono postiže. Dr Rajović je ukazao i na kratkotrajnost i površnost znanja koje se stiče učenjem napamet.